Академиялық ұтқырлық
» » Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық – бұл білім алушылардың немесе зерттеуші-оқытушылардың оқу немесе зерттеу жүргізу үшін белгілі бір академиялық кезеңге (оқу немесе өндірістік тәжірибеден өтуді қоса), семестр немесе оқу жылына басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) ауысуы, мұндай жағдайда меңгерілген білім беру бағдарламасы кредиттер түрінде өз жоғары оқу орнында қайта есептеледі. 
Академиялық ұтқырлық сыртқы (халықаралық) және ішкі (ұлттық) болып ажыратылады. 
Сыртқы академиялық ұтқырлық дегеніміз білім алушылардың шетелдік жоғары оқу орындарында оқуы, ал зерттеуші-оқытушылардың шетелдік білім беру немесе ғылыми мекемелерде қызмет етуі. 
Ішкі академиялық ұтқырлық дегеніміз білім алушылардың Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарында оқуы, ал зерттеуші-оқытушылардың қызмет етуі.Толық ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Павлодар қ., Ломов 45 к-сі, 103-каб,
Тел.: 67-30-66 
E-mail: oms@ineu.kz

+7 (700) 956-98-91
Қабылдау комиссиясы

Павлодар қаласы, Ломов көшесі 45

Пайдалы сілтемелер