«Энергетика және металлургия» кафедрасы

6

«Білім – қазына, еңбек-оны ашатын кілт.
Білімде күш бар,күште білім бар.
Білім мен қуат- бір»


Умурзакова Анара Даукеновна
Кафедра меңгерушісі
т.ғ.к., PhD филисофия докторы
Телефоны: 8(7182) 67-30-52 (ішкі 211)
Мекен-жай: Павлодар қ, Ломов көш. 45, корпус № 1, кабинет № 412, 402
Электронды поштаЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  


Умурзакова Анара Даукеновна – т.ғ.к.,  PhD философия докторы, «Энергетика және металлургия» кафедрасының меңгерушісі

1972 жылы 5 қазанда дүниеге келді.

Кәсіби қызметі:

 • 1998 ж. – Павлодар Мемлекеттік Университеті (мамандығы: «Электржетек, өнеркәсіптік құрылғылар мен технологиялық кешенді автоматтандыру», «Инженер-электромеханик біліктілігі»);
 • 2011 ж. - Инновациялық Еуразия Университеті, «Электроэнергетика» мамандығы бойынша магистратура («Элктроэнергетика» мамандығы бойынша техникалық ғылымдарының магистрі академиялық дәреже)
 • 2015 ж. – ТомскПолитехникалық университеті, аспирантура,05.09.03.«Электротехникалық комплекс және жүйе» мамандығы

Ғылыми дәрежесі:

 • 2016 ж. –6D071800 Электроэнергетика мамандығы бойынша (PhD) философия докторы
 • 2015 ж.- техникалық ғылымның кандидаты ( 05.09.03. «Электротехникалық кешендер және жүйесі» мамандығы)

Ғылыми-өндірістік қызмет:

 • 2015 жыл –(Қазақстан, Павлодар қ.) «ТФ КОТЭС» ЖШС, (Ресей Томск қ.) «Эле ТИм» ААҚдиссертациялық жұмыс тақырыбы жөнінде ғылыми жұмыстар;
 • 2018 жыл – «Жылу электр станцияларында жылу және электр энергиясын өндіру» (Қазақстан, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ (Павлодар ЖЭО-3) бағдарламасы бойынша тағылымдама

Еңбектері:

50-ден астам ғылыми жариялымдар, соның ішінде:

 • ҚР 2 инновациялық патенті,
 • ҚР 2 алдынала патенті,
 • РФ өнертабыс 1 патенті,
 • Пайдалы модель үшін 3 патент,

РФ бағдарламалық өнімге 5 куәлік.

 • «Энергетика және металлургия» ИнЕУ Инженерлік-технологиялық факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және кадрларды даярлауда, ең алдымен, ИнЕУ-дің серіктес кәсіпорындары үшін, сондай-ақ бүкіл Павлодар облысының жоғары кәсіби білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.
 • «Энергетика және металлургия» кафедрасы, ғылыми және практикалық, ғылыми-педагогикалық және ғылыми-әдістемелік зерттеулерді қамтамасыз етіп, білім беру мекемелеріне ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсетеді, оқу үдерісіне инновациялық технологияларды әзірлейді.
 • Мамандықтардың білім беру бағдарламалары ҚР БҒМ бекіткен Модульдік оқу жоспарына сәйкес әзірленеді. Студенттерді оқыту мазмұны Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, ҚР БҒМ нормативтік құқықтық актілеріне және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына негізделген.

 

«Энергетика және металлургия» кафедрасы мына мамандықтар бойынша кадрларды дайындайды:

 

 • 5В010900 Математика
 • 5В060100 Математика
 • 5В060400 Физика
 • 5В070900 Металлургия 
 • 5В071700 Жылу энергетикасы
 • 5В071800 Электроэнергетика 
 • 6М011000 Физика
 • 6М060100 Математика
 • 6М070900 Металлургия 
 • 6М071700 Жылу энергетикасы
 • 6М071800 Электроэнергетика

5В070900 «Металлургия»

 • Автоматизация металлургического производства
 • Бизнес канвас и бережливое производство
 • Ведение бизнеса
 • Вторичные ресурсы в черной металлургии
 • Защитные покрытия в промышленности
 • Иностранный язык
 • Иностранный язык (В1), (В2)
 • Информационно-коммуникационные технологии
 • Информационные технологии в металлургии
 • Информационные технологии в металлургии
 • Казахский (русский) язык
 • Комплексное использование минерального сырья
 • Коррозия и защита металлов
 • Литейное производство (цветная металлургия)
 • Литейное производство (черная металлургия)
 • Математика I, II
 • Металловедение
 • Металловедение и термообработка
 • Металлургия благородных и редких металлов
 • Металлургия меди и никеля
 • Металлургия свинца и цинка
 • Металлы и их соединения
 • Моделирование и оптимизация металлургических процессов
 • Обработка металлов
 • Общая металлургия
 • Основы безотходной технологии в металлургии
 • Основы научных исследований в металлургии
 • Основы права и экономики
 • Основы проектирования и проектирование металлургических объектов цветной металлургии
 • Основы проектирования и проектирование металлургических объектов черной металлургии
 • Основы промышленной безопасности в металлургии
 • Основы технических измерений в металлургии
 • Перспективные технологии в металлургии
 • Подготовка сырья к металлургическим переделам
 • Политология, социология и культурология
 • Природоохранные технологии в металлургическом производстве
 • Производство вторичных цветных металлов и сплавов
 • Профессионально-ориентированный иностранный язык
 • Профессиональные компьютерные программы
 • Профессиональный казахский (русский) язык
 • Психология
 • Разливка и внепечная обработка расплавов
 • Регулирование металлургических процессов
 • Рудоподготовка и обогащение
 • Самоменеджмент и техника презентации
 • Самопознание и конфликтология
 • Системы автоматизированного проектирования
 • Современная история Казахстана
 • Современное состояние и перспективы развития металлургии
 • Стандартизация, сертификация и технические измерения
 • Сырьевые ресурсы металлургии
 • Теоретические основы электротехники
 • Теория автоматического управления
 • Теория металлургических процессов
 • Теплоэнергетика металлургических процессов
 • Технология металлов
 • Технология металлургического производства
 • Технология производства глинозема и алюминия
 • Технология производства ферросплавов
 • Технология черных металлов
 • Управление качеством в металлургическом производстве
 • Утилизация промышленных отходов
 • Физика I, II
 • Физико-химические методы исследования
 • Философия
 • Химия (на англ. языке)
 • Экология и основы безопасности жизнедеятельности
 • Электротехника (на англ.яз.)
 • Языковой коммуникативный курс
 • Web-технологии

5В010900 Математика

 • Алгебраическая теория числа
 • Аналитическая геометрия
 • Бизнес канвас и бережливое производство
 • Бизнес коммуникации
 • Вариационное исчисление
 • Ведение бизнеса
 • Взаимодействие человека с компьютером
 • Действительный анализ
 • Дискретная математика и математическая логика
 • Дифференциальная геометрия и топология
 • Дифференциальные уравнения
 • Инженерная и компьютерная графика
 • Инженерное проектирование
 • Инклюзивное образование
 • Иностранный язык
 • Иностранный язык (В1)
 • Иностранный язык (В2)
 • Инструментальные средства разработки программ
 • Интегральные уравнения
 • Интегральные уравнения
 • Интегро-дифференциальные уравнения
 • Интерфейсы компьютерных систем
 • Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
 • Информационные системы в экономике (1С)
 • Казахский (русский) язык
 • Линейная алгебра
 • Логико-психологические основы решения задач
 • Математика на английском языке
 • Математические методы в статистике (компьютерный практикум)
 • Математический анализ 1
 • Математический анализ 2
 • Менеджмент в образовании
 • Методика преподавания информатики
 • Методика преподавания математики
 • Методика преподавания физики
 • Методы оптимизации и основы исследования операций
 • Модели и методы управления
 • Мультимедиа-технологии
 • Мультимедиа-технологии
 • Операционные системы
 • Операционные системы
 • Основы информационной безопасности
 • Основы информационных систем
 • Основы криптографической защиты информации
 • Основы права и экономики
 • Основы работы в 3D Max
 • Педагогика
 • Политология, социология и культурология
 • Практикум по решению математических задач
 • Практикум по решению олимпиадных задач
 • Программирование в 1С: Предприятие
 • Программирование на Delphi
 • Программирование на Ассемблере
 • Профессионально-ориентированный иностранный язык
 • Профессиональные компьютерные программы
 • Профессиональный казахский (русский) язык
 • Психология
 • Самоменеджмент и техника презентаций
 • Самопознание и конфликтология
 • Системное программное обеспечение
 • Современная история Казахстана (на каз.языке)
 • Теория вероятностей и математическая статистика
 • Теория и методика воспитательной работы
 • Теория информации
 • Теория функций комплексных переменных
 • Технологии критериального оценивания
 • Управление проектами
 • Уравнения математической физики
 • Физика
 • Физиология развития школьников
 • Философия
 • Функциональный анализ
 • Экология и основы безопасности жизнедеятельности
 • Экономико-математическое моделирование
 • Элементарная математика
 • Языковой коммуникативный курс
 • IT-инфраструктура
 • Web-технологии


5В060400 «Физика»

 • Атомная физика (на англ.языке)
 • Бизнес канвас и бережливое производство
 • Ведение бизнеса
 • Возобновляемые источники энергии
 • Дифференциальное уравнение
 • Инженерная и компьютерная графика
 • Инженерная экология
 • Инклюзивное образование
 • Иностранный язык
 • Иностранный язык (В1)
 • Иностранный язык (В2)
 • Информационно – измерительная техника
 • Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)
 • Казахский (русский) язык
 • Квантовая механика (на англ.языке)
 • Математика1, 2
 • Математические задачи и компьютерное моделирование
 • Математическое моделирование
 • Методика преподавания физики на английском языке
 • Метрологические основы единства
 • Метрология
 • Механика (на каз.языке)
 • Механика жидкости и газа
 • Моделирование и оптимизация физических процессов
 • Молекулярная физика (на каз.языке)
 • Научные исследования в технике
 • Неразрушающий контроль и техническая диагностика
 • Оптика (на каз.языке)
 • Основы научных исследований
 • Основы права и экономики
 • Основы профессиональной деятельности (на англ.яз)
 • Основы технических измерений
 • Охрана окружающей среды
 • Педагогика
 • Политология, социология и культурология
 • Практикум по решению задач по физике (на каз.языке)
 • Практикум по решению олимпиадных задач (на каз.языке)
 • Промышленные контроллеры
 • Профессионально-ориентированный иностранный язык
 • Профессиональные компьютерные программы
 • Профессиональный казахский (русский) язык
 • Психология
 • Самоменеджмент и техника презентации
 • Самопознание и конфликтология
 • Системы автоматизированного проектирования
 • Современная история Казахстана (на казахском языке)
 • Теоретические основы теплотехники
 • Теоретические основы электротехники
 • Теория автоматического управления
 • Теория и методика воспитательной работы
 • Техника измерения и контроль
 • Технология критериального оценивания
 • Управление и контроль
 • Уравнения математической физики
 • Физика полупроводников
 • Физико – химические методы исследования вещества
 • Философия (на англ.языке)
 • Химия (на англ.яз)
 • Цифровая графика
 • Цифровая техника микроконтроллеры
 • Экология и основы безопасности жизнедеятельности
 • Экспериментальная физика
 • Экспериментальная физика (на анг.яз)
 • Эксперименты в молекулярной физике
 • Электрические аппараты
 • Электричество и магнетизм (на каз.языке)
 • Электродинамика (на каз.языке)
 • Электромеханика
 • Электроника
 • Электротехника
 • Ядерная физика (на англ.языке)
 • Языковой коммуникативный курс
 • Web-технологии

5В060100 Математика

 • Аналитическая геометрия
 • Бизнес коммуникации
 • Вариационное исчисление
 • Действительный анализ
 • Дидактические основы дифференцированного обучения математике
 • Дискретная математика и математическая логика
 • Дискретная теория информации
 • Дифференциальная геометрия и топология
 • Дифференциальные уравнения
 • Инженерная и компьютерная графика
 • Инклюзивное образование
 • Иностранный язык
 • Иностранный язык (В1)
 • Иностранный язык (В2)
 • Интегральные уравнения
 • Интегро-дифференциальные уравнения
 • Информационные технологии
 • Исследований операций
 • Казахский (русский) язык
 • Компьютерные технологии обработки данных
 • Линейная алгебра
 • Логико-психологические основы решения задач
 • Математика на английском языке
 • Математические методы в педагогике
 • Математические методы в психологии
 • Математический анализ 2
 • Математический анализ 1
 • Менеджмент в образовании
 • Методика преподавания информатики
 • Методика преподавания математики
 • Методические основы решения задач
 • Методы вычислений
 • Методы оптимизации и основы исследований операций
 • Модели и методы управления
 • Моделирование систем
 • Оптимальное управление
 • Ортогональные ряды
 • Основы НИР
 • Основы права и экономики
 • Педагогика
 • Педагогические технологии в практике современного образования
 • Педагогическое мастерство
 • Политология, социология и культурология
 • Практикум по решению олимпиадных задач
 • Профессионально-ориентированный иностранный язык
 • Профессиональный казахский (русский) язык
 • Психология
 • Психология
 • Психология креативности
 • Самопознание и конфликтология
 • Современная история Казахстана (на каз.языке)
 • Современные образовательные технологии
 • Средства и технологии Интернет
 • Теория баз данных
 • Теория вероятностей и математическая статистика
 • Теория принятия решения
 • Теория суммирования
 • Теория функций комплексных переменных
 • Теория функций комплексных переменных
 • Технологии критериального оценивания
 • Тригонометрические ряды
 • Уравнения математической физики
 • Философия
 • Функциональный анализ
 • Экология и основы безопасности жизнедеятельности
 • Экономико-математическое моделирование
 • Экстремальные задачи
 • Элементарная математика
 • Языки и технологии программирования
 • Языковой коммуникативный курс
 • Web-технологии


6М060100 Математика (профильное)

 • Аддитивные проблемы днлителей
 • Аналитическая теория числа
 • Дифференциальные уравнения, математическая физика и операционный анализ.
 • Иностранный язык (профессиональный)
 • Интегро-дифференциальные уравнения
 • Информационно-коммуникативные технологии в образовании
 • Компьютерное моделирование и планирование научного эксперимента
 • Математический анализ на многообразиях и стохастический анализ
 • Менеджмент
 • Методология и методы педагогических исследований
 • Методы оптимизации
 • Методы оптимизации
 • Психология
 • Теория суммирования

 1. Фрезоргер Анатолий Давыдович, д.т.н., профессор
 2. Иванова Елена Васильевна, д.т.н., профессор
 3. Мельников Виктор Юрьевич, к.т.н., и.о. профессора
 4. Аяшинов Масагут Макежанович, к. ф.-м. н., доцент
 5. Шарая Светлана Николаевна, к. ф.-м. н., доцент
 6. Даниярова Жанат Капсаттаровна, к.п.н., доцент
 7. Иванов Михаил Николаевич, к.т.н., и.о. доцента
 8. Сейтханова Айнур Кусбековна, к.ф.-м.н., доктор философии PhD, ассоциированный профессор (доцент)
 9. Айгумусова Динагуль Саянбековна, магистр, старший преподаватель
 10. Харченко Светлана Петровна, магистр, старший преподаватель
 11. Жунусова Русангуль Аймагамбетовна, магистр, старший преподаватель
 12. Жалмагамбетова Ултуар Каирболатовна, магистр, старший преподаватель
 13. Сарбасова Нурбану Даукеновна, магистр, старший преподаватель
 14. Бокаева Мунира Садукассовна, магистр, старший преподаватель
 15. Мыктыбаева Гульмира Кыдырбаевна, магистр, старший преподаватель
 16. Мусабеков Асанали Арманович, преподаватель
 17. Есимханова Айымжан Бейбитовна, преподаватель