Магистратура

ЖОО КОДЫ - 146

Шифр Мамандық атауы
1. 6М010300 Педагогика және психология
2. 6М011000 Физика
3. 6М011100 Информатика
4. 6М011100 Математика
5. 6М020500 Филология
6. 6М050100 Әлеуметтану
7. 6М050300 Психология
8. 6М050600 Экономика
9. 6М050700 Менеджмент
10. 6М051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару
11. 6М060200 Информатика
12. 6М060700 Биология
13. 6М070100 Биотехнология
14. 6М070200 Автоматтандыру және басқару
15. 6М070300 Ақпараттық жүйелер
16. 6М070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
17. 6М070900 Металлургия
18. 6М071700 Жылу энергетикасы
19. 6М071800 Электр энергетикасы
20. 6М072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
21. 6М072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
22. 6М073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
23. 6М073200 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

Магистратурада кадрларды даярлау мына бағыттар бойынша жүзе асырылады*:

Ғылыми-педагогикалық

Магистратураға оқуға түсу қағидалары

  • оқу мерзімі – 2 жыл
  • оқуға түсу уақыты – шілде
  • оқуға түсу шарттары – шетел тілі және мамандық бойынша емтихан
  • оқу нысаны – күндізгі, қашықтықтан
  • қорытынды аттестаттау – магистрлік диссертация
  • білім туралы құжат – мемлекеттік үлгідегі диплом
  • берілетін атақ – бейін бойынша магистр