Грант бойынша мәліметтер

01.02.17 ж. грант бойынша оқитын студенттер жайлы мәліметтер

Мамандық

Барлығы

Бизнес, білім және құқық академиясы

 

5B010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіқ.о.

1

5B010300 Педагогика және психология

1

5B010800 Дене шынықтыру және спорт

1

5B011900 Шетел тілі: екі шетел тілі

1

5B011900 Шетел тілі: екі шетел тіліқ.о.

2

5B020300 Тарих

3

5B020700 Аударма ісі

1

5B050300 Психология

1

5B060100 Математика

3

5B060900 География

14

Барлығы:

28

Инженерлік академия
 

5B011300 Биология қ.о.

1

5B042000 Сәулет

3

5B042100 Дизайн

6

5B060200 Информатика

3

5B060400 Физика

4

5B060700 Биология

4

5B060800 Экология

5

5B070100 Биотехнология

4

5B070300 Ақпараттық жүйелер

0

5B070400 Есептеу техникасыжәне бағдарламалық қамтамасыз ету

7

5B070900 Металлургия

48

5B071200 Машина жасау

15

5B071700 Жылу энергетикасы

0

5B071800 Электр энергетикасы

8

5B072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

9

5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5

5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар

20

5B072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

7

5B072900 Құрылыс

8

5B073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

8

5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология

4

5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

43

5B120200 Ветеринарлық санитария

72

5B070900 Металлургия қ.о.

2

5B071700 Жылу энергетикасық.о.

1

5B071200 Машина жасауқ.о.

3

5B071800 Электр энергетикасық.о.

4

5B072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы қ.о.

3

5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтарқ.о.

2

5B072900 Құрылыс қ.о.

3

5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрологияқ.о.

2

5B120200 Ветеринарлық санитария қ.о.

1

Барлығы:

305

Күндізгі оқыту бойынша барлығы:

333


Бизнес, білім және құқық академиясы (сырттай оқыту түрі)

 

5B011900 Шетел тілі: екі шетел тілі қ.о.

1

Сырттай оқыту бойынша барлығы:

1

Барлығы:

334