Шетел тілінен оқуға түсу емтихандары

Уважаемые посетители сайта!
Предлагаем всем желающим пройти пробный тест по иностранному языку, чтобы оценить свой уровень знаний и готовность к вступительному экзамену в магистратуру, докторантуру, резидентуру и адьюнктуру.

Вступительный  экзамен  состоит из следующих блоков:

В блоке Аудирование проверяется уровень восприятия и понимания иноязычной речи в записи на слух.

Английский язык   Немецкий язык
1 вариант   1 вариант
2 вариант   2 вариант 
3 вариант   3 вариант
4 вариант   4 вариант

Лексико-грамматический блок включает весь объем грамматического материала по курсу иностранного языка в объеме программы высшего профессионального образования. К каждому тесту даны тестовые задания с пятью вариантами ответов.

Английский язык   Немецкий язык
1 вариант   1 вариант
2 вариант   2 вариант 
3 вариант   3 вариант
4 вариант   4 вариант

В блоке Чтение проверяется умение извлекать информацию из заданного объема, понимать содержание разных жанров текстов.

Английский язык   Немецкий язык
1 вариант   1 вариант
2 вариант   2 вариант 
3 вариант   3 вариант
4 вариант   4 вариант

Тестілеуден өтуде сәттілік тілейміз!

Қабылдау ережелері

Магистратураға түсу үшін өтініштерді қабылдау – 1 шілдеден 30 шілдеге дейін.
Магистратураға түсу емтихандары – 11-15 тамыз аралығында.
Магистратураға қабылдау – 31 тамызға дейін.
Магистратураға түсетіндер үшін шетел тілдері (неміс, ағылшын) бойынша даярлық курстары – 1 шілдеден бастап 10 тамызға дейін.

Магистратураға қабылдауды ЖОО-ның қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.
Магистратураға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарынан ең жоғары балл жинаған – осы Ереженің қосымшасына сәйкес бағалардың 100 балдық шкаласы бойынша кемінде 150 балл алған тұлғалар қабылданады.
Конкурстық балдарының көрсеткіштері бірдей болса, қабылдау кезінде мамандық бойынша анағұрлым жоғары баға алған тұлғалар басымдық құқығын алады. Ал мамандық бойынша түсу емтиханының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда басымдық құқығы шетел тілі бойынша жоғары баға алған тұлғаларға беріледі. Сосын таңдалған мамандық саласына сәйкес келетін ғылыми жетістіктері есепке алынады.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистрлерді мақсатты даярлауға тұлғаларды қабылдау конкурс негізінде жүзеге асырылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Павлодар қ. Ломов к-сі, 45, 115-каб., тел.: 34-00-10, 34-00-78

Подробнее: Қабылдау ережелері