Дәрістер

Инновациялық Еуразия университетінің оқытушы-профессорлық құрамының Павлодар қ. жалпы орта білім беру мектептерінің оқушыларына арналған дәрістерінің тақырыптары

Тақырып Оқытушының аты-жөні
Техника мен технология
1. Павлодар облысының даму перспективалары, жоғары білімі бар мамандарға деген сұраныс т.ғ.к., профессор
Стаценко С.А.
2. Қаладағы көлік қозғалысының қауіпсіздігі туралы сауалдар т.ғ.к., доцент
Козориз С.Е.
3. Көлік техникасы және оны дамыту жолы аға оқытушы Абишев К.К.
4. Ғимараттар мен үймереттер құрылысындағы жаңа бағыттар, құрылыс мамандығының перспективалары т.ғ.к., доцент
Горшкова Л.В.
5. Заманауи технологиялық машиналар және жабдықтау магистр, аға оқытушы
Жанұзақов М.Қ.
6. Ұлттық қауіпсіздік және тұтынушылардың құқықтарын қорғау т.ғ.к., доцент
Свидерская Д.С.
7. Азық-түлік өнімдерінің технологиясы - өткені, бүгіні мен келешегі т.ғ.к., профессор
Овсянникова В.А.
8. «Дұрыс тамақтану - ұлт денсаулығының кепілі» т.ғ.к., аға оқытушы
Темербаева М.В.
Гуманитарлық бағыт
1. Ағылшын тілінің жаңа әлемдегі орны ф.ғ.к., доцент
Хамитова Г.А.
2. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері ф.ғ.к., профессор.
Зенкова Т.В.
3. Тілді иеленушілердің коммуникативтік мінез-құлқы п.ғ.к., доцент
Тусельбаева Ж.А.
4. Орыс және америкалық мәдениеттің ұқсастығы мен айырмашылығы магистр, аға оқытушы
Никонова Л.М.
5. Британия – ағылшын тілінің отаны: қалыптасу тарихы магистр, аға оқытушы
Никонова Л.М.
6. Жаңа газет жанрлары журналистика магистрі Ложкина А.И.
7. ҰБТ-ға психологиялық дайындық п.ғ.к., доцент
Сатынская А.К.
8. Біздің өміріміздегі шиеленістер психология магистрі Зеленцова Т.В.
9. Өзін-өзі бағалау жеке тұлғаның табысқа жетуінің факторы ретінде психология магистрі
Матаев Б.А.
10. Газет медиа-дизайнының негіздері филология магистрі
Копцева В.А.
11. Интернет журналистика. Журналистикадағы компьютерлік технологиялар филология магистрі
Айтмагамбетова М.Б.
12. Қазақстан аумағындағы тас дәуірі (палеолит-неолит дәуірлерінің археологиялық материалы көрсетіледі) әлеуметтану магистрі,
аға оқытушы Франк Д.А.
13. Егеменді Қазақстандағы саяси үрдістер т.ғ.к., доцент
Раздыков С.З.
14. Ғаламшардағы климаттың өзгеруіне адамзаттың қосқан үлесі г.ғ.к., доцент
Могилюк С.В.
15. Жаңа кезеңдегі тұрақты даму тұжырымдамасы биология магистрі
Ермакова О.А.
16. Адамның тіршілік әрекетінің биоэкологиялық аспекетілері доцент
Пономарёва Т.М.
Құқық
1. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу аға оқытушы
Санасыров Н.Т.
2. Қазақстан Республикасындағы ювенальды әділет аға оқытушы
Санасыров Н.Т.
3. Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен міндеттері т.ғ.к., профессор
Сүлейменов М.А.