НҚА

Заңдар:

 1. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы 1996 ж. 10 маусымдағы № 6-I Қазақстан Республикасының Заңы (2018.23.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 2. Қазақстан Республикасының Заңы Білім туралы (2019.21.02. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
 3. Қазақстан Республикасының Заңы Ғылым туралы (2019.10.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 4. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (2019.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 5. Қазақстан Республикасының Заңы Рұқсаттар және хабарламалар туралы (2019.11.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 6. Қазақстан Республикасының Заңы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы (2018.28.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Тұжырымдамалар:

 1. «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 Қаулысы (2017.08.06. берілген өзгерістермен)
 2. Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 521 бұйрығы

Бағдарламалар:

 1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі №460 Қаулысы. 12 жылдық білім беруге көшудің кейбір мәселелерін қараңыз.
 2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 243 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының тармақтарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 18 мамырдағы № 327 бұйрығы (2018.14.03. берілген өзгерістермен)

Есептер:

 1. Білім және ғылым Министрі Ерлан Сагадиев есебі.

Ережерлер:

 1. «Бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы (2019.07.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 2. Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы (2018.31.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 3. Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығы (2019.21.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 4. Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығы (2019.16.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 5. Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығы (2018.28.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 6. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін алу үшін қорғалған диссертацияларды мемлекеттік тіркеу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 19 мамырдағы № 203 Бұйрығы (2011.16.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 7. Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 бұйрығы (2018.07.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 8. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 16 қазандағы № 420 бұйрығы (2018.29.10. берілген өзгерістермен)
 9. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы (2016.30.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 10. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы (2018.12.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 11. Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы (2018.31.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Нұсқаулықтар:

 1. Білім туралы құжаттарды ресімдеу жөніндегі талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 21 қарашадағы № 565 бұйрығы (2015.22.06. берілген өзгерістермен)
 2. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы (2019.20.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
 3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 28 мамырдағы № 247 бұйрығымен бекітілді Қазақстан Республикасының бакалавриат және магистрант мамандықтарының жіктеуіші мен жоғары білім беру мамандықтарының жіктеуішінің сәйкестік тізбесі
 4. Ұқсас мамандықтар тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 мамырдағы № 242 бұйрығы

Ұстанымдар:

 1. «Қазақстан Республикасы Президентінің Арнаулы стипендиясын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президенті 1998 жылғы 12 қарашадағы № 4140 Өкімі
 2. Білім беру ұйымының аккредиттеу бойынша Кеңесі туралы ереже