Impact Factor коэффициенті бар рейтингтік журналдар тізімі

Импакт-фактор - ғылыми журналдардың маңызды сипаттамасы. Оны жыл сайын Ғылыми ақпарат институты (ISI) есептейді. Ғылыми қорлар зерттеу жобаларына грант бөлу кезінде маңызды өлшемдер ретінде жоба жетекшісінің цитата индексін және оның жұмыстары жарияланған журналдардың импакт-факторын қарастырады.

Цитата келтіру процесі ғылыми цитата келтірудің ресейлік индексін құру бойынша жобаның басты орындаушысы – Ғылыми электронды кітапхана дайындаған шолу мақаласында сәтті бейнеленген (Писляков В.В., 2005). Мысалы, Егер А мәтінінде бір рет болсын Б сілтемесі болса, онда А мақаласы Б мақаласын дәйексөз етеді.

J мақаласынан І мақаласы қанша рет дәйексөз келтірілсе, сонша рет J журналы І журналынан цитата келтірген болады. Осылайша егер бір мақаланың мәтінінде басқа жарияланым бірнеше рет аталса, онда ол бір цитат келтіру болып саналады.

 1. Springer Open Access Journals List 2015
 2. Journal Citation Reports-пен қысқаша анықтамалық басшылық
 3. 2013 жылына Journal Citation Reports® көрсетілген алғаш импакт-фактор алушылардың журналдар тізімі
 4. 2013 жылына Journal Citation Reports® ұсынылған журналдар аттарының тізімі
 5. Web of Science ұсынылған Өнер және гуминитарлы ғылымдар бөлімі бойынша журналдар аттарының тізімі (2014 жылына)
 6. Web of Science ұсынылған Әлеуметтік ғылымдар бөлімі бойынша журналдар аттарының тізімі (2014 жылына)
 7. 2015 жылына Journal Citation Reports ұсынылған журналдар аттарының тізімі
 8. Journal Citation Reports® Notices
 9. Scopus дәйексөзі базасына енгізілген журналдар тізімі (2015 жылғы маусым айы жағдай бойынша)
 10. (ДБҚаз) Дәйексөз қазақстандық базасымен рефератталған және индекстелген 2012-2014 жылдардың қазақстандық журналдары
 11. Дәйексөз қазақстандық базасымен индекстелген және рефератталған 2015-2016 жылдардың қазақстандық журналдары
 12. Web of Science (Clarivate) және Scopus (Elsevier) дәйексөз халықаралық базасы Инновациялық Еуразия университетінің қызметкерлерінің дәйек сөз халықаралық базасында енгізілген импакт-фактормен ғылыми журналдарда жариялымдарының тізілім есебі
 13. Импакт-фактор базасындағы журналдың импакт-факторы
 14. Web of Science платформасын пайдалану мүмкіндіктері
 15. Ғылыми мақалалар мен жариялауға арналған журналдарды таңдау кезінде ScienceDirect және Scopus қолдану
 16. Web of Science сайтымен жұмыс істеу нұсқаулығы
 17. Scopus сіздің түйіндемеңізді құру үшін, библиометриялық көрсеткіштер мен ғылыми байланыстарға қатысу мүмкіндіктері 
 18. Ғылыми журналдың квартилді және процентилін анықтау 
 19. Халықаралық ғылыми-метрлік деректер базасында индекстелген журналдарда ғылыми мақалаларды дайындауға және жобалауға авторларға арналған қысқаша ұсынымдар