Басым ғылыми бағыттар

  • Павлодар аймағының экономикасы және кәсіпорындарды басқару мәселелерін зерделеу;
  • өнеркәсіптің түрлі салаларында энергия-, ресурстарды үнемдеу технологияларын әзірлеу және жетілдіру;
  • жануарлардың инфекциялық ауруларының диагностикасы мен оларды емдеу жолдарын және құралдарын әзірлеу әрі жетілдіру;
  • тамақ өнімдерін өндіру және сақтау техникасы мен технологиясын жетілдіру;
  • агро өнеркәсіптік кешен кәсіпорындарындағы өндіріс техникасы мен технологиясын, ауылшаруашылығы шикізаттарын өңдеу және сақтауды жетілдіру;
  • Павлодар аймағындағы экологиялық ортаны сауықтыру;
  • Қоршаған ортаның антропогендік ластану жағдайларында тірі ағзалардың тіршілік ету ерекшеліктерін зерделеу;
  • жоғары оқу орындарында мамандар даярлау үрдісін жетілдіру;
  • жоғары мектеп менеджменті;
  • Павлодар Ертіс өңірінің тарихы мен этнографиясы.