Impact Factor коэффициенті бар рейтингтік журналдар тізімі

Импакт-фактор - ғылыми журналдардың маңызды сипаттамасы. Оны жыл сайын Ғылыми ақпарат институты (ISI) есептейді. Ғылыми қорлар зерттеу жобаларына грант бөлу кезінде маңызды өлшемдер ретінде жоба жетекшісінің цитата индексін және оның жұмыстары жарияланған журналдардың импакт-факторын қарастырады.

Цитата келтіру процесі ғылыми цитата келтірудің ресейлік индексін құру бойынша жобаның басты орындаушысы – Ғылыми электронды кітапхана дайындаған шолу мақаласында сәтті бейнеленген (Писляков В.В., 2005). Мысалы, Егер А мәтінінде бір рет болсын Б сілтемесі болса, онда А мақаласы Б мақаласын дәйексөз етеді.

J мақаласынан І мақаласы қанша рет дәйексөз келтірілсе, сонша рет J журналы І журналынан цитата келтірген болады. Осылайша егер бір мақаланың мәтінінде басқа жарияланым бірнеше рет аталса, онда ол бір цитат келтіру болып саналады.