«Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам» конференциясы

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLIV ғылыми-практикалық конференциясының бағдарламасы, «Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам». 

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLV ғылыми-практикалық конференциясының «Білім және ғылымды біріктіру - болашаққа қадам» атты ұйымдастыру комитетінің отырысының хаттамасы"

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері.
2. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері.
3. Қазақ тілі мен әдебиетінің өзекті мәселелері.
4. Мәдениетаралық қарым-қатынасы аспектісінде шетел тілдері.
5. Журналистика және әдебиет заманауи контексінде.
6. Қазіргі заманғы қоғам өмірінің психологиялық негіздері.
7. Оқу және тәрбие үрдістерінің педагогикалық негіздері.
8. Салауатты өмір салты және спорт қызметі.
9. Физика және математика:теориялық және қолданбалы зерттеулер.
11. Ауылшаруашылығы өнімдерінің биотехнологиясы және өндірісі.
12. Ақпараттық технологиялар: перспективалар және мәселелер.
13. Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.
14. Инновациялық химиялық технологиялар.
15. Сәулет, құрылыс және дизайндағы жобалық процестер технологиялары.
18. Энергетика.
19. Қазақстан республикасында экономикасының ауысуы мен дамуындағы заманауи үрдістер.
20. Ұлт саулығы.
21. Металлургия.

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLIV ғылыми-практикалық конференциясының бағдарламасы, «Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам». 

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLIV ғылыми-практикалық конференциясының «Білім және ғылымды біріктіру - болашаққа қадам» атты ұйымдастыру комитетінің отырысының хаттамасы"

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

Секция № 1 Тарихтың өзекті мәселелері.
Секция № 2 Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері.
Секция № 3 Үштілділік жағдайында тіл білімінің өзекті мәселелері. 
Секция № 4 Журналистика және әдебиет заманауи контексінде.
Секция № 5 Қазіргі заманғы қоғам өмірінің психологиялық негіздері. 
Секция № 6 Оқу және тәрбие үрдістерінің педагогикалық негіздері. 
Секция № 7 Салауатты өмір салты және спорт қызметі. 
Секция № 8 Биологиялық ғылымдар және технологиялар. 
Секция № 10 Математиканың заманауи мәселелері және болашағы. 
Секция № 11 Физика, физикалық процестер мен құбылыстар. 
Секция № 12 Ақпараттық технологиялар: перспективалар және мәселелер. 
Секция № 13 Энергетика және металлургия. 
Секция № 14 Сәулет, құрылыс және дизайндағы жобалық процестер технологиялары. 
Секция № 15 Өндірістік процестер сапасын басқару. 
Секция № 16 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау. 
Секция № 18 Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының экономикалық саясаты: жастар көзқарасы. 
Секция № 19 Ұлт саулығы. 

Конференция бағдарламасы

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері.
2. Региональный аспект географической науки и туризма.
3. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері.
4. Үштілділік жағдайында тіл білімінің өзекті мәселелері.
5. Журналистика және әдебиет заманауи контексінде.
6. Шет тілдері мәдениетаралық қарым-қатынас аспектісінде.
7. Педагогиканың қазіргі мәселелері мен келешегі.
8. Психологияның өзекті мәселелері мен перспективалары.
9. Дене шынықтыру мен спорттың қазіргі мәселелері мен келешегі.
10. Математиканың өзекті мәселелері және перспективалары.
11. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының экономикалық саясаты: жастардың көзқарасы.
12. Ауыл шаруашылығы ғылымдары және азық-түлік биотехнологиясы.
13. Химиялық технология.
14. Биоәртүрлілік және қоршаған орта.
15. Ақпараттық технологиялар: перспективалар мен проблемалар. 
16. Физика, физикалық процестер және құбылыстар.
17. Энергетика және металлургия. 
18. Сәулет, құрылыс және дизайндағы технологияларды жобалау.
19. Өндірістік процестердің сапасын басқару.
20. Өмірдің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау.
21. Ұлт саулығы.

Конференция бағдарламасы

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері 
3. Региональный аспект географической науки и туризма
4. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері
5. Үштілділік жағдайында тіл білімінің өзекті мәселелері
6. Қазіргі заман контексіндегі журналистика және әдебиет
7. Ағылшын тілі мәдениет пен байланыс аспектісінде
8. Ғылымдағы математикалық әдістер
9. Дене тәрбиесі мен спорттың өзекті мәселелері
10. Қазіргі заманғы жастардың қалыптасуының психологиялық мәселелері
11. Оқу және оқыту әдістері
12. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының экономикалық саясаты: жастардың көзқарасы
13. Химиялық және биологиялық технологиялар
15. Биоәртүрлілік және қоршаған орта
16. Ақпараттық технологиялар: перспективалар мен проблемалар
17. Физика, физикалық процестер және құбылыстар
18. Металлургиядағы технологиялық процестер мен жабдықтарды жетілдіру
19. Энергияны үнемдеу және энергияны үнемдеу
20. Сәулет, құрылыс және дизайндағы дизайн технологиясының технологиясы
21. Машина жасау және көліктік логистика
22. Өндірістік процестердің сапасын басқару
23. Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
24. Ұлт саулығы

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері
 2. Қазіргі қоғамның философиялық және әлеуметтік-мәдени аспектілері
 3. География және туризм
 4. Мемлеттік және құқық теориясы ұлдарының өскекі мӘселелері
 5. Қазақ филологиясы мен журналистиканың болашағы мен бүгіні
 6. Заманауи бұқаралық ақпарат құралдары: проблемалары және даму перспективалар
 7. Ағылшын тілі мәдениет пен байланыс аспектісінде
 8. Жастар спортының және спорттық психологияның өзекті мәселелері
 9. Отбасылық психологияның қазіргі мәселелері
 10. Педагогиканың қазіргі аспектілері
 11. Экономика және басқару
 12. Азық-түлік өнімдері мен ауылшаруашылық шикізатының биотехнологиясы мен сараптамасы
 13. Химиялық ғылымдар және технологиялар
 14. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
 15. Биоалуантүрлілік және қоршаған орта
 16. Математика және математикалық әдістер
 17. Информатика және ақпараттық жүйелер
 18. Физика. Феномениялар мен процестер
 19. еталлургия
 20. Энергия үнемдеу және энергия үнемдеу
 21. Сәулет, дизайн және құрылыс
 22. -
 23. Машина жасау және көлік логистикасы
 24. Процесті стандарттау
 25. Ұлт саулығы.

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері.
 2. Қазіргі қоғамның философиялық және әлеуметтік-мәдени аспектілері.
 3. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері.
 4. Лингвистикалық географияе.
 5. Журналистикадағы өзекті мәселелер.
 6. Қазіргі филологиялық білімдердің негіздері.
 7. Тілдер мен мәдениеттердің лингвомәдени-логикалық және салыстырмалы зерттеуі.
 8. Дене тәрбиесі мен спорттың өзекті мәселелері.
 9. Педагогиканың өзекті мәселелері.
 10. Психологияның өзекті мәселелері.
 11. Биоалуантүрлілік және қоршаған орта.
 12. География және туризм.
 13. Өндірістік процестерді стандарттау.
 14. Биотехнология және азық-түлік қауіпсіздігі және ауылшаруашылық шикізаты.
 15. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және өмір қауіпсіздігі.
 16. Энергия үнемдеу және энергия үнемдеу.
 17. Сәулет, дизайн, құрылыс.
 18. Информатика және ақпараттық технологиялар.
 19. Математика және математикалық модельде.
 20. Физика. Феномениялар мен процестер.
 21. Химиялық ғылымдар мен технологиялар.
 22. Машина жасау және көліктік логистика.
 23. Мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері.
 24. Қазіргі жағдайдағы бухгалтерлік есеп пен қаржылық мәселелер.
 25. «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудағы экономика және басқару.
 26. Ұлт саулығы.

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері.
2. Философия, әлеуметтік, саяси ғылымдардың мәселелері.
3. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері.
4. Лингвистикалық география.
5. Қазіргі қоғамдағы журналистиканың рөлі.
6. Мәтінді филологиялық талдау.
7. Шет тілдері.
8. Дене тәрбиесі мен спорттың өзекті мәселелері.
9. Психологияның педагогикасының өзекті мәселелері. 
11. Биологияның өзекті мәселелері.
12. География, табиғатты пайдалану және туризм.
13. Процестерді стандарттау.
14. Биотехнология және тамақ өнімдерін сараптау.
15. Ақпараттық технологиялар және бағдарламалау.
16. Энергетика және металлургия.
17. Сәулет, дизайн және құрылыс.
18. Математика және информатика.
19. Физика.
20. Экология.
21. Машина жасау.
22. Көлік техникасы және логистика.
24. Мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері. 
25. Қазіргі кезеңде бухгалтерлік есеп пен қаржы мәселелерінің өзекті мәселелері.
27. Заманауи экономиканың өзекті мәселелері.
28. Қазіргі заманғы менеджментті дамыту тенденциялары. 
29. Медицинадағы өзекті мәселелер.
30. Химия.

Конференция бағдарламасы 
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарих, этнология және жергілікті тарихтың өзекті мәселелері
 2. Философия, әлеуметтік және саяси ғылымдардың мәселелері
 3. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері
 4. Лингвистикалық география
 5. Медиа тілі: герменевтикалық және лингвопрагматикалық көзқарас
 6. Мәтін: түсіндіру парадигмасы
 7. Ағылшын тілін оқытудың лингвистикалық және тілдік аспектілері
 8. Көптілді тұлғаны қалыптастырудың лингводиактикалық принциптері
 9. Дене шынықтырудың өзекті мәселелері
 10. Психологияның өзекті мәселелері
 11. Педагогиканың өзекті мәселелері
 12. Бейімделудің биологиялық және физиологиялық мәселелері
 13. Азық-түлік және ауылшаруашылық биотехнологиясы
 14. Ақпараттық жүйелер және бағдарламалау
 15. Энергетикалық өнеркәсіп
 16. Сәулет және дизайн
 17. Математика және информатика
 18. Физика
 19. Химия және химиялық технологиялар
 20. Экология және қоршаған ортаны қорғау
 21. Технологиялық жабдықтар және инженерия
 22. Құрылыс
 23. Көлік техникасы және логистика
 24. Жылу энергетикасы және металлургия
 25. Қазіргі юриспруденцияның өзекті мәселелері
 26. Есеп және аудит
 27. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі: жағдайы мен келешегі
 28. Экономика
 29. Басқарудың заманауи үрдістері
 30. Медицинадағы өзекті мәселелер 

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері
 2. Әлемдік көзқарас және жеке тұлғаь
 3. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері
 4. Қазақ филологиясының көкейкесті мәселелері
 5. Лингвистикалық елтану
 6. Орыс тілі, әдебиет және оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері
 7. Шет тілі мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде
 8. Қазіргі лингвистика және шетел тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері
 9. Мәдениетаралық қарым-қатынас, ағылшын тілі және аударма мәселелері
 10. Қазіргі заман журналистикасының өзекті мәселелері
 11. Білім берудегі инновация
 12. Психологияның өзекті мәселелері
 13. Биожүйелердің жұмыс істеуінің практикалық аспектілері
 14. Экономика
 15. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі: жағдайы мен келешегі
 16. Учет и аудит
 17. Жаһандану жағдайында басқарудың өзекті мәселелері
 18. Математика
 19. Ақпараттық технологиялар және жүйелер
 20. Физика
 21. Химия және химиялық технология
 22. Экология және қоршаған ортаны қорғау
 23. Сәулет және дизайн
 24. Құрылыс
 25. Энергетикалық өнеркәсіп
 26. Жылу энергетикасы және металлургия
 27. Машина жасау
 28. Технологиялық жабдықтар
 29. Көлік логистика
 30. Көлік техникасы
 31. Азық-түлік және ауылшаруашылық биотехнологиясы
 32. Ақпаратты өңдеу және басқарудың автоматтандырылған жүйелері
 33. Жұмыста сапаны басқару жүйесі
 34. Медицинадағы өзекті мәселелер 

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері.
 2. Қазақстан Республикасындағы құқықтық жүйені жетілдіру мәселелері.
 3. Қазақ филологиясының және лингвистикалық елтанудың өзекті мәселелері.
 4. Орыс тілі, әдебиет және оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері.
 5. Қазіргі лингвистиканың өзекті мәселелері.
 6. Мәдениетаралық қарым-қатынас, ағылшын тілі және аударма мәселелері.
 7. Білім берудегі инновация.
 8. Психологияның өзекті мәселелері.
 9. Биожүйелердің жұмыс істеуінің теориялық және практикалық аспектілері.
 10. Қазіргі заман журналистикасының үрдістері мен мәселелері.
 11. Физика.
 12. Математика.
 13. Ақпараттық технологиялар және жүйелер.
 14. Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету.
 15. Химия және химиялық технология.
 16. Экология және қоршаған ортаны қорғау.
 17. Электроэнергетикаcы.
 18. Жылу және металлургия.
 19. Азық-түлік және ауылшаруашылық биотехнологиясы.
 20. Машина жасау.
 21. Көлік техникасы және логистика.
 22. Құрылыс.
 23. Сәулет және дизайн.
 24. Жұмыста сапаны басқару жүйесі.
 25. Қаржы.
 26. Экономика.
 27. Әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқарудың өзекті мәселелері.
 28. Есеп және аудит.
 29. Медицинадағы өзекті мәселелер.

Барлық құқықтар сақталған. © Инновациялық Еуразия университеті, 2010-2019 жж.

Подробнее: «Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам» конференциясы

«Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам» конференциясы

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLIV ғылыми-практикалық конференциясының бағдарламасы, «Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам». 

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLV ғылыми-практикалық конференциясының «Білім және ғылымды біріктіру - болашаққа қадам» атты ұйымдастыру комитетінің отырысының хаттамасы"

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері.
2. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері.
3. Қазақ тілі мен әдебиетінің өзекті мәселелері.
4. Мәдениетаралық қарым-қатынасы аспектісінде шетел тілдері.
5. Журналистика және әдебиет заманауи контексінде.
6. Қазіргі заманғы қоғам өмірінің психологиялық негіздері.
7. Оқу және тәрбие үрдістерінің педагогикалық негіздері.
8. Салауатты өмір салты және спорт қызметі.
9. Физика және математика:теориялық және қолданбалы зерттеулер.
11. Ауылшаруашылығы өнімдерінің биотехнологиясы және өндірісі.
12. Ақпараттық технологиялар: перспективалар және мәселелер.
13. Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.
14. Инновациялық химиялық технологиялар.
15. Сәулет, құрылыс және дизайндағы жобалық процестер технологиялары.
18. Энергетика.
19. Қазақстан республикасында экономикасының ауысуы мен дамуындағы заманауи үрдістер.
20. Ұлт саулығы.
21. Металлургия.

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLIV ғылыми-практикалық конференциясының бағдарламасы, «Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам». 

Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының XLIV ғылыми-практикалық конференциясының «Білім және ғылымды біріктіру - болашаққа қадам» атты ұйымдастыру комитетінің отырысының хаттамасы"

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

Секция № 1 Тарихтың өзекті мәселелері.
Секция № 2 Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері.
Секция № 3 Үштілділік жағдайында тіл білімінің өзекті мәселелері. 
Секция № 4 Журналистика және әдебиет заманауи контексінде.
Секция № 5 Қазіргі заманғы қоғам өмірінің психологиялық негіздері. 
Секция № 6 Оқу және тәрбие үрдістерінің педагогикалық негіздері. 
Секция № 7 Салауатты өмір салты және спорт қызметі. 
Секция № 8 Биологиялық ғылымдар және технологиялар. 
Секция № 10 Математиканың заманауи мәселелері және болашағы. 
Секция № 11 Физика, физикалық процестер мен құбылыстар. 
Секция № 12 Ақпараттық технологиялар: перспективалар және мәселелер. 
Секция № 13 Энергетика және металлургия. 
Секция № 14 Сәулет, құрылыс және дизайндағы жобалық процестер технологиялары. 
Секция № 15 Өндірістік процестер сапасын басқару. 
Секция № 16 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау. 
Секция № 18 Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының экономикалық саясаты: жастар көзқарасы. 
Секция № 19 Ұлт саулығы. 

Конференция бағдарламасы

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері.
2. Региональный аспект географической науки и туризма.
3. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері.
4. Үштілділік жағдайында тіл білімінің өзекті мәселелері.
5. Журналистика және әдебиет заманауи контексінде.
6. Шет тілдері мәдениетаралық қарым-қатынас аспектісінде.
7. Педагогиканың қазіргі мәселелері мен келешегі.
8. Психологияның өзекті мәселелері мен перспективалары.
9. Дене шынықтыру мен спорттың қазіргі мәселелері мен келешегі.
10. Математиканың өзекті мәселелері және перспективалары.
11. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының экономикалық саясаты: жастардың көзқарасы.
12. Ауыл шаруашылығы ғылымдары және азық-түлік биотехнологиясы.
13. Химиялық технология.
14. Биоәртүрлілік және қоршаған орта.
15. Ақпараттық технологиялар: перспективалар мен проблемалар. 
16. Физика, физикалық процестер және құбылыстар.
17. Энергетика және металлургия. 
18. Сәулет, құрылыс және дизайндағы технологияларды жобалау.
19. Өндірістік процестердің сапасын басқару.
20. Өмірдің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау.
21. Ұлт саулығы.

Конференция бағдарламасы

Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері 
3. Региональный аспект географической науки и туризма
4. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері
5. Үштілділік жағдайында тіл білімінің өзекті мәселелері
6. Қазіргі заман контексіндегі журналистика және әдебиет
7. Ағылшын тілі мәдениет пен байланыс аспектісінде
8. Ғылымдағы математикалық әдістер
9. Дене тәрбиесі мен спорттың өзекті мәселелері
10. Қазіргі заманғы жастардың қалыптасуының психологиялық мәселелері
11. Оқу және оқыту әдістері
12. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының экономикалық саясаты: жастардың көзқарасы
13. Химиялық және биологиялық технологиялар
15. Биоәртүрлілік және қоршаған орта
16. Ақпараттық технологиялар: перспективалар мен проблемалар
17. Физика, физикалық процестер және құбылыстар
18. Металлургиядағы технологиялық процестер мен жабдықтарды жетілдіру
19. Энергияны үнемдеу және энергияны үнемдеу
20. Сәулет, құрылыс және дизайндағы дизайн технологиясының технологиясы
21. Машина жасау және көліктік логистика
22. Өндірістік процестердің сапасын басқару
23. Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
24. Ұлт саулығы

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері
 2. Қазіргі қоғамның философиялық және әлеуметтік-мәдени аспектілері
 3. География және туризм
 4. Мемлеттік және құқық теориясы ұлдарының өскекі мӘселелері
 5. Қазақ филологиясы мен журналистиканың болашағы мен бүгіні
 6. Заманауи бұқаралық ақпарат құралдары: проблемалары және даму перспективалар
 7. Ағылшын тілі мәдениет пен байланыс аспектісінде
 8. Жастар спортының және спорттық психологияның өзекті мәселелері
 9. Отбасылық психологияның қазіргі мәселелері
 10. Педагогиканың қазіргі аспектілері
 11. Экономика және басқару
 12. Азық-түлік өнімдері мен ауылшаруашылық шикізатының биотехнологиясы мен сараптамасы
 13. Химиялық ғылымдар және технологиялар
 14. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
 15. Биоалуантүрлілік және қоршаған орта
 16. Математика және математикалық әдістер
 17. Информатика және ақпараттық жүйелер
 18. Физика. Феномениялар мен процестер
 19. еталлургия
 20. Энергия үнемдеу және энергия үнемдеу
 21. Сәулет, дизайн және құрылыс
 22. -
 23. Машина жасау және көлік логистикасы
 24. Процесті стандарттау
 25. Ұлт саулығы.

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері.
 2. Қазіргі қоғамның философиялық және әлеуметтік-мәдени аспектілері.
 3. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері.
 4. Лингвистикалық географияе.
 5. Журналистикадағы өзекті мәселелер.
 6. Қазіргі филологиялық білімдердің негіздері.
 7. Тілдер мен мәдениеттердің лингвомәдени-логикалық және салыстырмалы зерттеуі.
 8. Дене тәрбиесі мен спорттың өзекті мәселелері.
 9. Педагогиканың өзекті мәселелері.
 10. Психологияның өзекті мәселелері.
 11. Биоалуантүрлілік және қоршаған орта.
 12. География және туризм.
 13. Өндірістік процестерді стандарттау.
 14. Биотехнология және азық-түлік қауіпсіздігі және ауылшаруашылық шикізаты.
 15. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және өмір қауіпсіздігі.
 16. Энергия үнемдеу және энергия үнемдеу.
 17. Сәулет, дизайн, құрылыс.
 18. Информатика және ақпараттық технологиялар.
 19. Математика және математикалық модельде.
 20. Физика. Феномениялар мен процестер.
 21. Химиялық ғылымдар мен технологиялар.
 22. Машина жасау және көліктік логистика.
 23. Мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері.
 24. Қазіргі жағдайдағы бухгалтерлік есеп пен қаржылық мәселелер.
 25. «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудағы экономика және басқару.
 26. Ұлт саулығы.

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

1. Тарихтың өзекті мәселелері.
2. Философия, әлеуметтік, саяси ғылымдардың мәселелері.
3. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері.
4. Лингвистикалық география.
5. Қазіргі қоғамдағы журналистиканың рөлі.
6. Мәтінді филологиялық талдау.
7. Шет тілдері.
8. Дене тәрбиесі мен спорттың өзекті мәселелері.
9. Психологияның педагогикасының өзекті мәселелері. 
11. Биологияның өзекті мәселелері.
12. География, табиғатты пайдалану және туризм.
13. Процестерді стандарттау.
14. Биотехнология және тамақ өнімдерін сараптау.
15. Ақпараттық технологиялар және бағдарламалау.
16. Энергетика және металлургия.
17. Сәулет, дизайн және құрылыс.
18. Математика және информатика.
19. Физика.
20. Экология.
21. Машина жасау.
22. Көлік техникасы және логистика.
24. Мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері. 
25. Қазіргі кезеңде бухгалтерлік есеп пен қаржы мәселелерінің өзекті мәселелері.
27. Заманауи экономиканың өзекті мәселелері.
28. Қазіргі заманғы менеджментті дамыту тенденциялары. 
29. Медицинадағы өзекті мәселелер.
30. Химия.

Конференция бағдарламасы 
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарих, этнология және жергілікті тарихтың өзекті мәселелері
 2. Философия, әлеуметтік және саяси ғылымдардың мәселелері
 3. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері
 4. Лингвистикалық география
 5. Медиа тілі: герменевтикалық және лингвопрагматикалық көзқарас
 6. Мәтін: түсіндіру парадигмасы
 7. Ағылшын тілін оқытудың лингвистикалық және тілдік аспектілері
 8. Көптілді тұлғаны қалыптастырудың лингводиактикалық принциптері
 9. Дене шынықтырудың өзекті мәселелері
 10. Психологияның өзекті мәселелері
 11. Педагогиканың өзекті мәселелері
 12. Бейімделудің биологиялық және физиологиялық мәселелері
 13. Азық-түлік және ауылшаруашылық биотехнологиясы
 14. Ақпараттық жүйелер және бағдарламалау
 15. Энергетикалық өнеркәсіп
 16. Сәулет және дизайн
 17. Математика және информатика
 18. Физика
 19. Химия және химиялық технологиялар
 20. Экология және қоршаған ортаны қорғау
 21. Технологиялық жабдықтар және инженерия
 22. Құрылыс
 23. Көлік техникасы және логистика
 24. Жылу энергетикасы және металлургия
 25. Қазіргі юриспруденцияның өзекті мәселелері
 26. Есеп және аудит
 27. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі: жағдайы мен келешегі
 28. Экономика
 29. Басқарудың заманауи үрдістері
 30. Медицинадағы өзекті мәселелер 

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері
 2. Әлемдік көзқарас және жеке тұлғаь
 3. Мемлекет және құқық теориясының өзекті мәселелері
 4. Қазақ филологиясының көкейкесті мәселелері
 5. Лингвистикалық елтану
 6. Орыс тілі, әдебиет және оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері
 7. Шет тілі мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде
 8. Қазіргі лингвистика және шетел тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері
 9. Мәдениетаралық қарым-қатынас, ағылшын тілі және аударма мәселелері
 10. Қазіргі заман журналистикасының өзекті мәселелері
 11. Білім берудегі инновация
 12. Психологияның өзекті мәселелері
 13. Биожүйелердің жұмыс істеуінің практикалық аспектілері
 14. Экономика
 15. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі: жағдайы мен келешегі
 16. Учет и аудит
 17. Жаһандану жағдайында басқарудың өзекті мәселелері
 18. Математика
 19. Ақпараттық технологиялар және жүйелер
 20. Физика
 21. Химия және химиялық технология
 22. Экология және қоршаған ортаны қорғау
 23. Сәулет және дизайн
 24. Құрылыс
 25. Энергетикалық өнеркәсіп
 26. Жылу энергетикасы және металлургия
 27. Машина жасау
 28. Технологиялық жабдықтар
 29. Көлік логистика
 30. Көлік техникасы
 31. Азық-түлік және ауылшаруашылық биотехнологиясы
 32. Ақпаратты өңдеу және басқарудың автоматтандырылған жүйелері
 33. Жұмыста сапаны басқару жүйесі
 34. Медицинадағы өзекті мәселелер 

Конференция бағдарламасы
Тезистер жинағының мазмұны

Бөлімнің есептері:

 1. Тарихтың өзекті мәселелері.
 2. Қазақстан Республикасындағы құқықтық жүйені жетілдіру мәселелері.
 3. Қазақ филологиясының және лингвистикалық елтанудың өзекті мәселелері.
 4. Орыс тілі, әдебиет және оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері.
 5. Қазіргі лингвистиканың өзекті мәселелері.
 6. Мәдениетаралық қарым-қатынас, ағылшын тілі және аударма мәселелері.
 7. Білім берудегі инновация.
 8. Психологияның өзекті мәселелері.
 9. Биожүйелердің жұмыс істеуінің теориялық және практикалық аспектілері.
 10. Қазіргі заман журналистикасының үрдістері мен мәселелері.
 11. Физика.
 12. Математика.
 13. Ақпараттық технологиялар және жүйелер.
 14. Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету.
 15. Химия және химиялық технология.
 16. Экология және қоршаған ортаны қорғау.
 17. Электроэнергетикаcы.
 18. Жылу және металлургия.
 19. Азық-түлік және ауылшаруашылық биотехнологиясы.
 20. Машина жасау.
 21. Көлік техникасы және логистика.
 22. Құрылыс.
 23. Сәулет және дизайн.
 24. Жұмыста сапаны басқару жүйесі.
 25. Қаржы.
 26. Экономика.
 27. Әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқарудың өзекті мәселелері.
 28. Есеп және аудит.
 29. Медицинадағы өзекті мәселелер.

Барлық құқықтар сақталған. © Инновациялық Еуразия университеті, 2010-2019 жж.

Подробнее: «Білім және ғылым интеграциясы - болашаққа қадам» конференциясы