Басым ғылыми бағыттар

 

 1. Развитие цифровых технологий в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».
 2. өнеркәсіптің түрлі салаларында энергия-, ресурстарды үнемдеу технологияларын әзірлеу және жетілдіру (химические технологии, машиностроение, энергетика).
 3. Тамақ өнімдерін өндіру және сақтау техникасы мен технологиясын жетілдіру.
 4. Агро өнеркәсіптік кешен кәсіпорындарындағы өндіріс техникасы мен технологиясын, ауылшаруашылығы шикізаттарын өңдеу және сақтауды жетілдіру.
 5. Павлодар аймағының экономикасы және кәсіпорындарды басқару мәселелерін зерделеу
 6. Жануарлардың инфекциялық ауруларының диагностикасы мен оларды емдеу жолдарын және құралдарын әзірлеу әрі жетілдіру.
 7. Қоршаған ортаның антропогендік ластану жағдайларында тірі ағзалардың тіршілік ету ерекшеліктерін зерделеу.
 8. Павлодар аймағындағы экологиялық ортаны сауықтыру.
 9. Жоғары мектеп менеджменті.
 10. Изучение состояния национального права Республики Казахстан в контексте системы международного права.
 11. Управление человескими ресурсами.
 12. Социально-психологическая работа с разными категориями населения.