Шетел тілінен оқуға түсу емтихандары

Құрметті сайт келушілері!
Біз әрбір адамға өздерінің білім деңгейін және емтиханға дайындығын бағалау үшін шет тілінде тест тапсыруға шақырамыз.

Емтихан келесі блоктардан тұрады:

Тыңдау бөлімінде шет тілінің сөйлеуін қабылдау және түсіну деңгейі құлаққа жазылады.

Ағылшын тілі   Неміс тілі
1 нұсқа
  1 нұсқа
2 нұсқа
  2 нұсқа 
3 нұсқа   3 нұсқа
4 нұсқа   4 нұсқа

Лексика-грамматикалық блок жоғары кәсіби білім беру бағдарламасының көлемінде шет тілі курсы бойынша грамматикалық материалдардың барлық көлемін қамтиды. Әрбір тест үшін 5 тапсырма бойынша тест тапсырмалары берілген.

Ағылшын тілі   Неміс тілі
1 нұсқа
  1 нұсқа
2 нұсқа
  2 нұсқа 
3 нұсқа
  3 нұсқа
4 нұсқа
  4 нұсқа

Оқу блогында белгілі бір көлемдегі ақпараттарды алу мүмкіндігі, мәтіннің әр түрлі жанрының мазмұнын түсіну мүмкіндігі тексеріледі.

Ағылшын тілі   Неміс тілі
1 нұсқа
  1 нұсқа
2 нұсқа
  2 нұсқа 
3 нұсқа
  3 нұсқа
4 нұсқа
  4 нұсқа

Тестілеуден өтуде сәттілік тілейміз!